ІНВЕСТИЦІЇ

Інвестиційний фонд

ІНВЕСТИЦІЇ

Інвестиції в комерційну нерухомість зараз — не лише найбільш ліквідний, а й малодоступний для приватного інвестора інструмент: для цього потрібні суттєві початкові інвестиції та досвід. Вирішенню цієї проблеми сприяє створення інвестиційного фонду, завдяки якому ви зможете інвестувати в об’єкти комерційної нерухомості від KYIVPROEKT DEVELOPMENT.

KYIVPROEKT DEVELOPMENT розвиває кілька інвестиційних фондів, розрахованих на приватних інвесторів. Фонди дають змогу інвестувати та заробляти на проєктах, що реалізуються KYIVPROEKT DEVELOPMENT. Кожен фонд розрахований на роботу з одним із проєктів. За всі роки існування KYIVPROEKT DEVELOPMENT всі наші проєкти без винятку були доведені до успішного завершення. Разом з нами ви можете заробити на девелопменті різних багатофункціональних об’єктів, таких, як МФК APRIL CITY, який наразі будується.

Інвестиційні фонди KYIVPROEKT DEVELOPMENT дають змогу отримувати дохід без необхідності придбання житлової чи комерційної нерухомості.

ПЕРЕВАГИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ:

  • Низький поріг входу для інвестицій у комерційну нерухомість
  • Висока потенційна прибутковість*, яка суттєво вища за інфляцію та ключову ставку НБУ
  • Стабільність проміжних виплат
  • Різні типи фондів: інвестиції у девелопмент конкретного проєкту з отриманням прибутку за підсумками реалізації чи рентна нерухомість зі стабільним доходом;
  • Професійне управління максимально знижує ризики
  • Податок на прибуток фонду: доходи, що надходять до фонду (від продажу майна або надання його в оренду, дивіденди, відсотки та будь-які інші доходи), не оподатковуються податком на прибуток. Можливість реінвестування прибутку фонду без втрати даного податку – одна з ключових переваг пайових інвестиційних фондів.
  • Кожному інвестору, який вносить у інвестиційний фонд, що створюється, свій капітал, видається цінний папір, який фіксує його право на майно такого фонду, — інвестиційний пай/сертифікат.

*Очікувана прибутковість – розрахунковий показник очікуваної прибутковості довірчого управління активами, що входять до складу інвестиційного портфеля. Встановлені прогнозовані значення не є гарантією їх досягнення.

ТИПОВІ ВАРІАНТИ УЧАСТІ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ФОНДІ:

ВАРІАНТ 1

Час входження в проєкт – до завершення будівництва об’єкта та здачі його в експлуатацію.  

Ціна придбання інвестиційного паю – з дисконтом до вартості лоту. Пайовий інвестиційний фонд поетапно придбає приміщення з дисконтом відносно цін на готові приміщення.

Інвестори одержують дохід у вигляді позитивної переоцінки своїх інвестицій у міру наближення терміну здачі.

ВАРИАНТ 1

Время входа в проект – до завершения строительства объекта и сдачи его в эксплуатацию. 

Цена приобретения инвестиционного пая – с дисконтом к стоимости лота. Паевой инвестиционный фонд поэтапно приобретает помещения с дисконтом относительно цен на готовые помещения.

Инвесторы получают доход в виде положительной переоценки своих инвестиций по мере приближения срока сдачи.

ВАРІАНТ 2

Час входження в проєкт – 100% готовність об’єкта та введення в експлуатацію.

Дохід формується за рахунок орендних надходжень від здавання приміщень та виплачується інвесторам щокварталу.

ВАРИАНТ 2

Время входа в проект – 100% готовность объекта и сдача в эксплуатацию.

Доход формируется за счет арендных поступлений от сдачи помещений и выплачивается инвесторам ежеквартально.

СТАНЬТЕ ЧЛЕНОМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ

Примножуйте ваші інвестиції з професіоналами

СТАНЬТЕ ЧЛЕНОМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ

Примножуйте ваші інвестиції з професіоналами

130 запросов за 1,254 секунд.